Oprah och Zvante fick 3 valpar

2020/05/17

1 Hane och 2 Tikar 

 

 

 

Här kommer en liten film på sötnosarna

---------------------------------------------------------------

 

 

Alva och Gaston har fått

     6: e valpizar 

2020/04/06

 

 

5 Flickor och 1 pojke